Ostoskori (0) 0.00 €

Rekisteriseloste

Härmän Liikenne Oy:n markkinointirekisteri
REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Härmän Liikenne Oy
Knuuttilanraitti 10, 62300 HÄRMÄ , 050 387 9402

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut
Rekisteriasioita hoitava henkilö
- Jukka Sarho, Knuuttilanraitti 10, 62300 HÄRMÄ , 050 387 9402

3. Rekisterin nimi
Härmän Liikenteen markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 19 §:n ja 8 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin Härmän Liikenne Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Härmän Liikenne Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin tietoryhmiin kuuluvia tietoja:
- nimi
- syntymävuosi tai ikä
- yhteystiedot, kuten osoite ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero
- arvo tai ammatti
- äidinkieli
- sukupuoli
- yksi häneen liitettävä tunnistetieto
- rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
- edellä olevien tietojen muutostiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Härmän Liikenne Oy:n tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.
Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä rekisterinpitäjän kanssa matkojen myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palveluiden tilausmyyjiltä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talous-alueen ulkopuolelle
Härmän Liikenne Oy voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sallimin tavoin muun muassa yhteistyökump-paneilleen markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Asiakkaiden henkilötietoja siirretään säännönmukaisesti Härmän Liikenne Oy:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun yhtiön ja asiakkaan välinen asiallinen yhteys on katkennut. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jotka on lukittu ja kiinteistössä on kulunvalvonta.
Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Härmän Liikenne Oy:n markkinointirekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö lähetään allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän yllä mainitussa toimipaikassa sijaitsevassa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Hänellä on lisäksi oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun